20060605

Kulturchef "erkänner"?

Svenska D*gbladet publicerar i sin nätupplaga en liten diskret notis med rubriken "Kulturchef erkänner fildelning". Det handlar om kulturchefen i Karlskrona som förklarar att han minsann hämtar musik på nätet, och att det är dags att avdramatisera det hela.
Denne kulturchef har förstått vad det handlar om betydligt bättre än rubriksättaren. Vad frågan handlar om, för de som ser det här som en ideologisk fråga, är att det är vansinne att hindra folk från att dela med sig av musik och vetande.
Framför allt måste vi fråga oss om något som nästan en och en halv miljon svenskar sysslar med verkligen skall vara något man smusslar med och "erkänner"? I de nätenkäter som ett antal tidningar gjort tycker ungefär 80% av de som svarar att jakten på fildelare inte borde vara prioriterad hos polisen. Det finns "riktiga" brott att utreda, som till exempel våldsbrott, skadegörelse eller varför inte hets mot folkgrupp.
Givetvis finns det ett antal personer som tycker att det här är ett fruktansvärt beteende som måste stävjas. De är betydligt färre, som enkäten visar, men de har gott om pengar att föra ut sitt budskap med eftersom de äger olika medieföretag och har förmånen att få utrymme i tidningarna att föra fram sin åsikt.

Det är dags för folket att återta problemformuleringsprivilegiet. Om du inte vet vad ordet betyder, fråga en politiker och se honom blekna. Fildelningen är inte problemet, fildelningen är lösningen. Problemet är hur rätt personer skall få betalt, och hur vi skall hindra vidare mediakoncentrering i framtiden.