20100717

Korruption i svensk rättvisa? Sällan.

Ett Svenskt Dagblad har i dag en replik från moderaten El*sabeth Sv*ntesson som tycker att JK omedelbart borde lämna nätverket H*lda, som har som syfte att hjälpa kvinnor framåt i karriären. Det kan nämligen uppfattas som lite konstigt att JK är med i samma organisation som de JK skall granska.

Var fanns ES när rättegången mot P*rate B*y pågick?
Där upptäckte man att två domare i rättegången var med i samma förening för copyrightens förevigande som advokaterna på "lobbysidan", men när hovrätten utredde det hela kom de fram till att det inte fanns skuggan av en risk för jäv, sådeså.

Svenska jurister är så oerhört etiska att de inte påverkas av de föreningar de är med i. Att man är med i samma förening som de man granskar, eller råkar äta middag ihop med ena sidans advokater några gånger per månad, har ingen effekt på sådana hedersmän (och -kvinnor såklart) så oron för att rättvisan urholkas är helt obefogad.
Om det var så att någon påverkades skulle till exempel P*rate B*y-rättegången ha slutat med att man dömde ut ett science-fiction-belopp i böter för förberedelse till medhjälp till nånting som nästan kunde vara ett brott, kanske. Och så blev det ju inte, eller hur?

I verkligheten, ES, är du nästan tio år för sent ute om du vill rädda svensk rättvisas förlorade heder. Det är uppenbart för varje svensk att de som har tillräckligt med pengar köper sig det domslut de vill ha. Inte kontant, men genom att påverka via socialt tryck. Gemensamma föreningar, gemensamma klubbar, nätverk där medlemmarna håller varandra om ryggen. Risken för att glida genom maskorna i skyddsnätet och tvingas bedömas på sina egna, verkliga, meriter är tillräckligt för att hålla domare och -råd i raka led.
Det spelar ingen roll om du så är domare och köper sex, du betraktas inte som olämplig för ämbetet. Om du dömer i liknande mål kan det snudd på räknas som en merit att du självuppoffrande sätter dig in i de prostituerades situation på fritiden. Flera tum in, till och med. Antagligen är kostnaden avdragsgill också.

Det krävs en omfattande renovering innan det svenska folket får tillbaka förtroendet för polis och domstol. En renovering av systemet som börjar med att alla konstiga extraknäck, medlemsskap i olika intresseföreningar och övriga märkliga fritidsaktiviteter rensas bort och att de som är belastade med sådana kopplingar byts ut mot nya färska jurister som inte sätter sig i jävssituationer med ivern (och intellektet) hos en terrier som hittat en obevakad säck hundfoder.
Vi behöver jurister som tycker att den verkliga lönen är lön nog, och som inte söker extraknäck hos vem som helt som har pengar.

Domare är inte som vanliga människor. De regler om föreningsfrihet som gäller vanligt folk gäller inte domare, för domare är speciella. De skall sitta till doms över oss, därmed ställs det högre krav på dem. De skall vara neutrala, belästa, insatta i de frågor de behandlar och beredda att göra det som är rätt.
Det var länge sedan det var så. För närvarande är hoppet om rättvis behandling i svensk domstol dött.