20081102

Prädd

Med diverse osakligheter och helt utan insikt i svensk rättssäkerhet gör Ann* Cr*neman en partsinlaga på S*T Opini*n, som jag väljer att kommentera här.

Den nya lagen, alltså den överimplementering av IPRED som regeringen tänker tvinga på oss, är inte rättssäker. Att den är införd i 20 länder är ett nollargument. Det finns betydligt fler än 20 länder som torterar och förtrycker obekväma journalister och kreatörer. Varför inte importera några av de lagarna också, om vi ändå håller på? Vad sägs om abortförbud? Vad sägs om stening av äktenskapsbrytare?

Cr*nemans tolkning av lagen är att en domstol först skall avgöra om något brott begåtts, och därefter godkänna att IP-nummer lämnas ut, varvid det är upp till bolaget som får uppgifterna att göra något åt saken. Tyvärr är det inte så att ett IP-nummer är en person. Det kunde lika gärna stå "bostadsadressen lämnas ut", och om man bor i ett hyreshus så är alla i kåken med på skadeståndsnotan. Ett IP-nummer visar inte vem som faktiskt gjort vad. Om man har en trådlös router, vilket är mycket vanligt, kan det vara vem som helst inom radiotäckningen som är den egentlige förövaren. Det här är tekniska saker, och jag antar att det varken fallit Cr*neman eller lagrådet in att fundera på dem. De flesta gör nog inte det förrän de står med ett kravbrev i handen. För de som faktiskt jobbar med IT är det däremot uppenbart, och mycket oroande.

Påståendet att vi har en skyldighet att införa lagförslaget som det ser ut är ren lögn. EG-domstolen har redan kommit fram till att det är frivilligt för medlemsländerna om de vill implementera IPRED-förslaget eller inte, eftersom det inte uppfyllde grundläggande krav. Det här vet Cr*neman säkert eftersom det påpekats från många håll i debatten, men vi ska komma ihåg att det är en partsinlaga hon gör och inget annat. Som hon själv påpekar: hon är en av de kreatörer som blivit bestulna av de otrevliga piraterna. Jag beklagar att hon känner sig bestulen, jag menar det ärligt, men det gör tyvärr inte att hon har rätt i sak den här gången. Påståendet att lagen riktar sig mot de största uppladdarna och inte alls mot de små nedladdarna motsägs direkt av faktiska bevis från till exempel danmark. De här lagarna har för övrigt aldrig gett någon kreatör några pengar någonstans. Pengarna som kommer in har alltid mystiskt försvunnit i omkostnader innan de nått artisterna och kreatörerna. Det handlar i verkligheten om att branschorganisationerna sett en ny möjlighet att dra in pengar till sig själva. Frågan är vem som egentligen har nytta av dessa organisationer? Varför är Cr*neman så ivrig att ge dem mer pengar?

Försvaret för upphovsrätten på nätet förtjänar debatt, men det gör hela copyrightsystemet också. Att som Cr*neman påstå att "piraterna vill avskaffa hela upphovsrätten" är att ljuga. I verkligheten pratar piraterna om förändrad upphovsrätt och copyright och inget annat. P*ratpartiet redovisar sina åsikter ärligt och tydligt på sin hemsida.

Som kommentar till Cr*nemans signatur vill jag fråga henne exakt vad hon förlorat på att hennes TV-serie finns att ladda ned på P*rate B*y? Har det minskat antalet människor som ser den på TV? Har det påverkat dess försäljning på DVD, och hur vet man i så fall hur mycket det påverkat? Har den kanske setts av fler tittare i våra grannländer (som inte kan ta emot svensk TV i vanliga fall)? Betyder utläggningen på P*rate B*y att hon inte fått betalt av TV för sitt arbete?